Curriculum Vitae

Geboren op 20 december 1958 te IJmuiden 

Gehuwd op 14 en 18 mei 1985 met Lidwina Maria Adriana van Buuren 

 

 

Opleiding

 

1971-1977

Gymnasium B te Driehuis-Velsen, examen 17 juni 1977

1977-1981

Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Kandidaatsexamen 27 mei 1981. Hoofdvak: Persoonlijkheidsleer, bijvakken: Economie en Wetenschapsfilosofie

1978-1979

Musicologie aan de Universiteit van Amsterdam

1980

Staatsexamen klassiek Grieks 5 juli 1980

1980-1987

Theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Kandidaatsexamen 28 september 1984. Doctoraalexamen 19 juni 1987. Hoofdvak: Oude Testament, bijvakken: Kerkgeschiedenis en Psychologie

1982-1988

Kerkelijke opleiding aan Oud-Katholiek Seminarie. Kerkelijk examen cum laude 23 juni 1988

1 juni 2004

Promotie tot doctor aan de Vrije Universiteit. Promotoren J.J. Hallebeek en J.Y.H.A. Jacobs

 

 

Wijdingen

 

30 okt. 1988

Diakenwijding te Amsterdam

1 april 1989

Priesterwijding te IJmuiden

 

 

Hobbies

 

1966-1978

Pianoles van Hein de Ligt

1966-heden

Zanger, pianobegeleider, lid en dirigent van diverse koren

1977

Koordirectieles te Beverwijk

1980-1984

Zangles van Lucienne Bouwman

 

 

Betaalde functies: 

1988-1992

Pastor van de parochies van Amsterdam en Aalsmeer (0,5 fte)

1989-1992

Medewerker Commissie Werkplan OKK (0,1 fte)

1992-2007

Pastoor van de parochie van de H. Engelmundus te IJmuiden (1,0 fte)

2007-heden

Pastoor van de parochies Amsterdam (0,8 fte)

2008

Bisschop van Haarlem

 

 

Onbetaalde functies en lidmaatschappen: 

1981-1986

Lid Faculteitsraad Theologische Faculteit UvA

1982-1985

Lid Faculteitsbestuur Theologische Faculteit UvA

1983-2007

Voorzitter Bisschoppelijke Commissie voor de Korendagen, OKK

1986-1987

Docent Oude Testament Dagmaatleerhuis, Lisse

1988-2005

Docent Oude Testament Lectorenopleiding, OKK

1989

Organisator Pools-Nederlandse Studentenconferentie 100 jaar Unie van Utrecht

1989-1996

Lid Commissie voor het Voorjaarskamp, OKK

1990-1992

Lid Vertaalgroep Genesis, Societas Hebraica Amstelodamensis

1990-1994

Medewerker posthuum verschenen proefschrift F.Smit

1990-1992

Lid muziekredactie Mokum Zingt

1991

Organisator studiereis Port-Royal voor parochianen

1994-1997

Secretaris Rotaryclub Velsen

1995-1999

Lid van de Synode namens de geestelijken

1995-heden

Lid van de Société des Amis de Port-Royal

1993-1999

Docent Oude Testament, Theologische Vorming voor Volwassenen, Haarlem

1994-heden

Lid Commissie Geloof & Kerkorde, OKK

1994-2000

Lid Commissie Financiënoverleg Priestervereniging met thesaurier, OKK

1995-2002

Lid Commissie Rome-Utrecht, eindrapport februari 2002

1995-1996

Lid Commissie Structuur Unie van Utrecht, OKK

1997-heden

Secretaris Priestervereniging Cor Unum et Anima Una, OKK

1999

Organisator studiereis Port-Royal voor parochianen

 

Adviseur Internationale Bisschoppenconferentie (IBC) Wislikofen-II

2000-heden

Medewerker teksteditie Walvis’ Goudsche Kerkzaaken

2001-heden

Toegevoegd wetenschappelijke onderzoeker aan het OK Seminarie

2004

-2008 Deken van Haarlem, OKK

 

-heden Lid van het Collegiaal Bestuur van de OKK, vanaf 2008 voorzitter

 

-heden Lid Werkgenootschap voor Katholieke Kerkhistorici in Nederland

2005

-heden Plaatsvervanger van de bisschop van Haarlem bij de IBC

 

-heden Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

2006

-heden Lid Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

 

Organisator studiereis Rome voor parochianen

2008

Secretaris van de priestervereniging Cor Unum et Anima Una

 

Voorzitter van de Raad voor de Kerkmuziek

 

Toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie

 

Lid van de Internationale Arbeitskreis Altkatholizismusforschung

 

Lid van de Anglican–Old Catholic International Co–ordinating Council

 

Lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

 

Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letteren

 

Lid van de Société des Amis de Port–Royal

 

Lid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

 

Lid van het Werkgenootschap voor Katholieke Kerkhistorici in Nederland.

2009

Voorzitter van de Raad voor de Kerkmuziek OKK

 

Lid van de Internationale Arbeitskreis Altkatholizismusforschung OKK

 

Lid van de Anglican–Old Catholic International Co–ordinating Council OKK

 

Lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

 

Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letteren

 

-heden Lid van de Société des Amis de Port–Royal

 

Lid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

2010

Lid van de Société des Amis de Port–Royal

 

Lid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

 

Lid Algemeen Bestuur / Raad van Toezicht Solidaridad (tot einde 2010)

 

-heden Lid van de ledenraad van het Nederlands Bijbelgenootschap

2013

Voorzitter Collegiaal Bestuur

 

Co-voorzitter Anglican Old Catholic International Co-ordinating Council

 

-heden: Co-voorzitter dialoogcommissie van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden

 

Co-voorzitter dialoogcommissie van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht en de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten in Polen.

 

Lid van de Stichting Kerkelijke Afgevaardigden Museum Catharijneconvent

 

Voorzitter Raad voor de Kerkmuziek.

 

Toegevoegd wetenschappelijker onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie

 

Lid Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

 

Lid Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde

2014

Voorzitter Collegiaal Bestuur

 

Toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie

 

lid van de Nederlandse Maatschappij van Letterkunde

 

lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

 

lid van de Société des Amis de Port-Royal

2015

Voorzitter Collegiaal Bestuur

2015

Toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie

2015

lid van de Nederlandse Maatschappij van Letterkunde

2015

lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

2015

lid van de Société des Amis de Port-Royal