Publicaties

Publicaties:

 

1987

De laatste koningen van Juda. Over rol en funktie van de koningen van Juda in het boek Jeremia. Scriptie voor doctoraalexamen theologie UvA.

 

1988

Houd het gene gij hebt opdat niemand uwe kroon neeme. De provinciale kerkvergadering van de Utrechtse geestelijkheid in het jaar 1766. Scriptie voor kerkelijk examen Oud-Katholiek Seminarie.

 

Oude Testament, syllabus voor lectorenopleiding van de Oud-Katholieke Kerk.

1989

 

 

Met Jan Ringeling en Steef Eman: De vlucht van de ooievaar. 75-jaar kerkgebouw Ruysdaelstraat, Amsterdam. Amsterdam 1989.

 

 

1990

 Oude Testament en Intertestamentaire periode, syllabi voor volwassenencatechese

1991

 

 

Jansenisme, syllabus voor volwassenencatechese

 

Bijbelleesgids voor 1992 (bijdragen Jesaja 62-66), Boekencentrum Zoetermeer 1991.

1992

Bijbelleesgids voor 1993 (bijdragen Exodus 11:1-24:18), Boekencentrum Zoetermeer 1992.

1999

 Beknopte geschiedenis van Port-Royal en het jansenisme. Uitgave eigen beheer.

 

met Lidwien van Buuren: Gids voor de bezienswaardigheden van Parijs en omstreken. Uitgave in eigen beheer.

 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland. (Serie Wegwijs), Kampen 1999, 133 p.

2001

 Met Co Allan: 50 jaar Rotaryclub Velsen. Uitgave Rotaryclub Velsen, Velsen.

2003

‘Oude en nieuwe bisschoppen. De ‘oud-katholieken’ en 1853’. In: Jurjen Vis en Wim Janse, red., Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie.Hilversum 2003, 166-187.

2004

‘Godfried Johannes Spruit. Pastor auf Nordstrand./ Godfried Johannes Spruit, pastoor op Nordstrand.’ In: Georg Reynders, De Domo Nordstrandica. Festschrift zum 350jährigen Bestehen der alt-katholischen Pfarrgemeinde Nordstrand (1654-2004), Nordstrand 2004, 81-107.

 

Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19de eeuw. Nijmegen 2004, 904 p. (dissertatie)

 

‘Katholiek, maar niet rooms.’ In: Kunst en wetenschap, jrg. 13 nr. 4 (2004), 15-16.

 

Met anderen: “Das gemeinsame Erbe freudig miteinander teilen”. Empfehlung an den Vorstand der “Katholischen Vereinigung für Ökumene” zum Verhältnis zwischen der Altkatholischen und der Römischkatholischen Kirchen in den Niederlanden. In: IKZ94 (2004), 249-276.

2005

‘Oud-Katholieke Kerk’ en ‘Cleresie (Oud-Bisschoppelijke)’. Artikelen in: Christelijke Encyclopedie, Kampen 2005, 344, 1367-1369.

2006

Recensie ‘G. Cooman, M. van Stiphout en B. Wauters, eds., Zeger-Bernard van Espen at the crossroads of canon law, history, theology and church-state relations (Leuven 2003).’ In: IKZ96 (2006), 56-59.

 

Recensie ‘Jean Lesaulnier und Anthony McKenna, red., Dictionnaire de Port-Royal(Paris 2004).’ In: IKZ96 (2006), 61-64.

 

‘Lodewijk Napoleon en de regeling der godsdiensten in Nederland.’ In: Jan Hallebeek, Boudewijn Sierks, eds., Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810). Hilversum 2006, 77-100.

 

Casparus Johannes Rinkel, Kroniek van gebeurtenissen betreffende de oud-katholieken in zonderheid in Nederland (1845-1894). Ingeleid en geannoteerd door Dick Schoon. Nijmegen 2006, 496 p.

 

‘Report of the Plenary Discussions.’ In: Towards further convergence. Anglican and Old Catholic ecclesiologies. The Papers of the Anglican-Old Catholic Theologians’ Conference Leeds, 29 August- 2 September, 2005. Edited by Urs von Arx, Paul Avis and Mattijs Ploeger. Beiheft zu IKZ96 (2006), 174-178.

 

‘Heimatlose im katholischen Europa des 19. Jahrhunderts. Alvaro und Heinrich von Liaño und ihre Beziehungen zur Bischöflichen Klerisei in den Niederlanden und zur alt-katholischen Bewegung in Deutschland.’ In: IKZ 97 (2007), 73-105, 161-188, 225-248.

 

Diverse boekrecensies en artikelen op het gebied van exegese en bijbelse theologie in “De Oud-Katholiek” en “De Eerste Dag.”

2009

 

Wetenschappelijk

[met Angela Berlis] Jansenism across the border. The interaction in the 17th and 18th century between Catholic theologians in France and in the Dutch Republic. In: IKZ 99 (2009), 145-169.

 

Een beheerste revolutie. Priesterverenigingen en hun rol bij de hervormingen binnen de Bisschoppelijke Cleresie (ca.1850-1885). Bijdrage aan de feestbundel voor Jan Jacobs bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Tilburg [in druk].

Populair

Micha & de anderen. Gedachten en gebeden voor de 40-dagentijd. Amersfoort, Bisschoppelijk Buro 2009.

2010

 

Wetenschappelijk

Een beheerste revolutie. Priesterverenigingen en hun rol bij hervormingen binnen de Bisschoppelijke Cleresie (ca. 1880-1885). In: Angela Berlis en Peter de Haan, red., Met passie en precisie. Vriendenbundel voor Jan Jacobs bij zijn afscheid als hoogleraar geschiedenis van kerk en theologie. Nijmegen: Valkhof Pers 2010, 87-113.

 

[met Angela Berlis] Le Jansénisme au-delà des frontières. L’interaction des théologiens catholiques en France et dans la République des Pays-Bas aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: Yves Krumenacker en Olivier Christin, red., Entre Calvinistes et Catholiques. Les relations religieuses entre la France et les Pays-Bas du Nord (XVIe-XVIIIe siècle). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2010, 151-180.

Populair

[met acht anderen:] Hoger dan de engelen. Gedachten en gebeen voor de veertigdagentijd aan de hand van de brief aan de Hebreeën. Amersfoort, Bisschoppelijk Buro 2010, 4-17, 32-33, 48-49, 64-65, 80-81, 96-113.

 

[met Joris Vercammen:] Tegen de haat. Gedachten en gebeden voor de Advent. Amersfoort, Bisschoppelijk Buro 2010.

 

Oorlog en vrede. In: Ons Contact 62 (2010), nr. 1, 10-12.

 

Oorsprong en einde. In: Ons Contact 62 (2010), nr. 2, 6-8

 

Gedenken. In: De Oud-Katholiek 126 (2010), 17.

 

Belang van wetenschappelijk debat. Rinkelprijs voor Edwald Kessler. In: De Oud-Katholiek 126 (2010), 19.

 

Die Kirche als Ort der Freude, damals und heute. In: IKZ 100 (2010), 243-255.

 

Ik ga heen naar de Vader. In: De Eerste Dag (2010), 49.

2011

 

Wetenschappelijk

D.J. Schoon, Het bisschopsambt in de oud-katholieke traditie. In: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 5 (2011), 24-34.

Populair

Dick Schoon, Onweerstaanbare zegen. Bij Numeri 24, 15b-17b. In: De Eerste Dag, winter 2012, 26.

 

Dick Schoon en Lidwien van Buuren, red., God en de mammon in crisistijd. Niet bij markt alleen zult gij leven. Vierde Quasimodolezing 24 april 2010 door Roelf Haan, met bijdragen van Gert van Maanen en Dick Schoon. [Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie, afl. 47]. Amersfoort/Sliedrecht 2011, 70 p.

 

Dick Schoon, Economie en de oud-katholieke traditie. In: Dick Schoon en Lidwien van Buuren, red., God en de mammon in crisistijd. Niet bij markt alleen zult gij leven. Vierde Quasimodolezing 24 april 2010 door Roelf Haan, met bijdragen van Gert van Maanen en Dick Schoon. [Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie, afl. 47]. Amersfoort/Sliedrecht 2011, 61-65.

 

Dick Schoon, red., De weg van de Messias. Gedachten en gebeden voor de 40-dagentijd en de Paasweek aan de hand van de Handelingen der apostelen. Amersfoort 2011. [Bijdragen hierin: pp. 2-5, 7-17, 33, 49, 65, 81, 97, 113].

 

Dick Schoon, Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk. [Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie, afl. 48]. Amersfoort/Sliedrecht 2011, 112 p.

2012

D.J. Schoon e.a., In het huis van de pottenbakker. Gedachten en gebeden voor de 40 dagentijd en de Paasweek, aan de hand van Jeremia. Heerenveen/Amersfoort 2012, 3-15, 30-31, 46-47, 62-63, 78-79, 110-143.

 

D.J. Schoon, Oecumenisch ja, maar helemaal katholiek? [Recensie van het handboek Diaconie in beweging], in: Diakonie & Parochie 25, afl. 1, 2012, 8-9.

 

Dick Schoon en Lidwien van Buuren, Gids voor de bezienswaardigheden van Parijs en omstreken bij het bezoek aan Port-Royal. Geschreven ter gelegenheid van de pelgrimage van de Werkgroep St. Willibrord. [Haarlem], 2012, 40 pp.

 

Dick Schoon, Port-Royal. Beknopte geschiedenis van Port-Royal en het jansenisme. Herziene uitgave 2012. [Haarlem] Werkgroep Sint Willibrord, 2012, 35 pp.

 

met Paul Abels en Jan Hallebeek: Ignatius Walvis. Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1712). Bezorgd en ingeleid door P.H.A.M. Abels, J. Hallebeek en D.J. Schoon. Gouda 2012, 661 pp.

 

Dick Schoon, Hoopvolle verwachting. Bij 2 Samuël 23, 1-7 en Hebreeën 11, 29-12, 3, in: De Eerste Dag 36, nr. 2 (2013), 46.

 

Dick Schoon, Grenzenloze bevrijding. Bij 2 Samuël 22, 1-20 en Handelingen 13, 16b-33, in: De Eerste Dag 36, nr. 2 (2013), 47.

2013

 

Wetenschappelijk

Jacob Krijs (1673-1724), correspondent voor de Missions Étrangères. In: Lidwien van Buuren en Peter-Ben Smit, eds. Meester in kerk en recht. Feestbundel voor Jan Hallebeek bij zijn 25-jarig jubileum als docent kerkelijk recht [Publicatieserie Oud-Katholiek Seminarie afl. 50], Amersfoort/Sliedrecht 2013, 170-186.

Populair

De hand aan de ploeg. Bij 1 Koningen 19, 19-21 en Lucas 9, 51-62. In: De Eerste Dag 36 nr. 3 (2013), 19.

 

Concurrentieslag. Bij 1 Koningen 18, 21-40. In: De Eerste Dag 36 nr. 4 (2013), 16-17.

 

Met anderen: Op weg naar Jeruzalem. Gedachten en gebeden voor de 40-dagentijd. Amersfoort 2013, 128 p.

 

Met Joris Vercammen: Kome wie komt. Psalmen en gebeden bij Advent en Kerst. Amersfoort 2013, 48 p.

 

Voorwoord bij: Michaël Maas, Anna en Maria in Haarlem. Stukjes parochiegeschiedenis. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de inwijding van de kerk aan de Kinderhuissingel. Haarlem 2013, 3.

2014

 

Wetenschappelijk

Dick Schoon, L’Unigenitus en Hollande: le clergé épiscopal entre obéissance et indépendance. In: Olivier Andurand et Sylvio Hermann De Franceschi (eds.), 8 septembre 1713: le choc de l’Unigenitus.Actes du colloque international organisé par La Société des Amis de Port-Royal avec le soutien du Centre d’Histoire Sociale et Culturelle de l’Occident (CHISCO) de l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Versailles, lycée Jules Ferry, 2-4 octobre 2013. Chroniques de Port-Royal 64 (2014), 67-80.

 

Dick Schoon, Globalisering in de 19de eeuw. De oud-katholieke Unie van Utrecht in vergelijking met andere internationale kerkverbanden. In: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 17 nr. 2 (2014), 59-66.

 

Dick Schoon, Geloof dat recht doet aan God en mens. Johannes van Neercassel (1626-1686) en de doorwerking van zijn spiritualiteit in de oud-katholieke traditie. In: Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 23 (12014), 145-168.

 

Dick Schoon, Van de Wallen naar het Duivelseiland. De oud-katholieke treden naar buiten. In: Amstelodamum 101-4 (2014), 165-175.

 

Dick Schoon, Vervulling van de wet. Bij Exodus 22, 20-26 en Matteüs 5, 33-48. In: De Eerste Dag 37 nr. 1 (2014), 59-60.

 

Dick Schoon, Isaak én Ismael. Bij Genesis 21, 1-21. In: De Eerste Dag 37 nr. 4 (2014), 60-61.

Populair

Dick Schoon en Joris Vercammen, Vredevorst. Gedachten en gebeden bij Advent en Kerst. Amersfoort 2014, 48 p.

 

Dick Schoon, Waarom kantelden de bisschoppen van 1889? In: Ons Contact 66-2 (2014), 16-21.

 

Dick Schoon, Op audiëntie bij de paus. Persoonlijke indrukken van een collega-bisschop. In: De Oud-Katholiek 130 nr. 2881 (2014), 12-13.

 

Dick Schoon, Kerstmis in Bethlehem. Gesprek met Jan Franke, journalist in Jerusalem. In: De Oud-Katholiek 130 nr. 2881 (2014), 8-9.

 

Dick Schoon, Altkatholische Identität zwischen Tradition und Aufbruch. In: IKZ 104 (2014) 339-352

 

Dick Schoon, An Old Catholic lieu de mémoire: The French House. In: IKZ 105 (2015), 53-63.

2015

 

Wetenschappelijk

Dick Schoon, The Union of Utrecht among the Christian World Communities: a Comparative Perspective. In: IKZ 105 (2015), 91-103.

 

Dick Schoon, Kan een mens iets goed doen? Over het zogenaamde pessimistische mensbeeld van de jansenisten. In: OK 131 (2015) nr. 2882, 14-17. Tevens gepubliceerd als: Dick Schoon, Over het pessimistische mensbeeld van de jansenisten. In: Perspectief. Digitaal oecumenisch tijdschrift, uitgegeven door de Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 28 (2015), 61-67.

 

Dick Schoon, Het geloof vieren als gestructureerde vrijheid. In: Bert Dicou en Elza Kuyk, Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit [Arminiusreeks nr. 1]. Utrecht (Arminius Instituut en Remontranten) 2015, 33-38.

Populair

Dick Schoon e.a., Helden, heiligen & … Gedachten & gebeden voor de vastentijd aan de hand van grote namen uit de Bijbel. Amersfoort/Heerenveen 2015, 125 p.

 

Dick Schoon, Bewaren en wegdoen – oud-katholiek erfgoed. In: Lia Schade van Westrum, Oud-katholiek erfgoed. Eigentijds geloofsleven verbonden met de historie. Zutphen (Walburg Pers) 2015, 6-7.