Teksten, preken, toespraken

Op deze plaats zullen regelmatig teksten van toespraken en preken van de bisschop worden gepubliceerd. Redelijke overname van gedeeltes uit deze publicaties is toegestaan, mits met bronvermelding. Voor het overnemen ter publicatie (op welke wijze ook) van gehele documenten, graag eerst per e-mail toestemming verzoeken aan de auteur: bvh@okkn.nl

Het Franse Huis.pdf

Making Church History in Rome.pdf

Waarom kantelden de bisschoppen in 1889.pdf

Symposium 40 jaar Luchthavenpastoraat.pdf

Preek Aswoensdag.pdf

Preek bij 2de zondag 40-dagentijd (C).pdf

Preek 1ste zondag van Pasen.pdf

Preek bij Heilig vormsel.pdf

Preek bij de diakenwijding van Age Alexander Kramer.pdf

Preek bij de priesterwijding Age Kramer.pdf